Integritetspolicy

VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

När du köper något från vår butik, som en del av köp- och försäljningsprocessen, samlar vi in den personliga information du ger oss, såsom ditt namn, adress och e-postadress.
När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att förse oss med information som hjälper oss att lära dig mer om din webbläsare och ditt operativsystem.
E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

SAMTYCKE

Hur får du mitt samtycke?
När du förser oss med personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna en leverans eller returnera ett köp, antyder vi att du samtycker till att vi samlar in det och endast använder det av den specifika anledningen.
Om vi ber om din personliga information av sekundär anledning, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

Hur drar jag tillbaka mitt samtycke?
Om du ändrar dig efter att du har valt dig kan du återkalla ditt samtycke för att vi ska kontakta dig, för fortsatt insamling, användning eller avslöjande av din information, när som helst genom att kontakta oss på info@homebreeze.shop eller maila oss på:
Home Breeze
Peelstraat 165
1079RN Amsterdam
NEDERLÄNDERNA

AVSLÖJANDE

Vi kan avslöja din personliga information om vi är skyldiga enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som används av oss bara att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.
Vissa tredjepartsleverantörer, som betalningsportaler och andra betalningstransaktionsbehandlare, har dock sin egen integritetspolicy med avseende på den information som vi är skyldiga att ge dem för dina inköpsrelaterade transaktioner.
För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.
Kom ihåg särskilt att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som ligger i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar tjänster från en tredjepartsleverantör, kan din information bli föremål för lagarna i den jurisdiktion (er) där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar finns.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation styrs du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Länkar
När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis på andra webbplatser och uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicy.

SÄKERHET

För att skydda din personliga information, vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte förloras på felaktigt sätt, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs.
Om du förser oss med din kreditkortsinformation krypteras informationen med hjälp av Secure Socket Layer Technology (SSL) och lagras med en AES-256-kryptering. Även om ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100% säker, följer vi alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.

SMÅKAKOR

Här är en lista över kakor som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill välja bort cookies eller inte.

SAMTYCKEÅLD

Genom att använda den här webbplatsen förklarar du att du är minst åldersgränsen i din stat eller provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i din stat eller provins där du har bosatt och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen.

FÖRÄNDRINGAR AV DENNA PRIVATPOLITIK

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, så läs igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om någon, vi använder och / avslöjar den.
Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill: få åtkomst till, korrigera, ändra eller radera all personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kontakta vår sekretesspolicy på info@homebreeze.shop.