Allmänna Villkor

Erbjudanden / avtal

Alla erbjudanden från homebreeze.shop är utan förpliktelser och homebreeze.shop förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra priser, särskilt när detta är nödvändigt på grundval av (lagliga) regler.

Ett avtal ingås endast efter att ha accepterat din beställning av homebreeze.shop. homebreeze.shop har rätt att vägra beställningar eller ställa särskilda villkor till leveransen, såvida inte annat uttryckligen anges. Om en beställning inte accepteras kommer homebreeze.shop att meddela detta inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av beställningen.

Priser

De angivna priserna är för de produkter som erbjuds och är i euro per artikel, exklusive moms och exklusive fraktkostnader.
För beställningar från € 75 exklusive moms är fraktkostnaderna gratis.
Fraktkostnader för order under € 75 exklusive moms uppgår till € 6,15 exklusive moms.

Betalning

Efter en beställning får du en bekräftelse via e-post med en översikt över dina beställda artiklar och de totala kostnaderna, inklusive fraktkostnader.
En beställning levereras endast efter betalning.
Du kan betala på följande sätt: via iDEAL eller förskottsbetalning.

Betalningen måste ske i sin helhet inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdatumet, varefter beställningen skickas. Under denna period reserverar Homebreeze.shop de beställda artiklarna åt dig. Om du inte betalar någon betalning har Homebreeze.shop rätt att stänga av eller upplösa (genomförandet av) relevant avtal och relaterade avtal.

Betalning måste göras utan rabatt.

Leverans

Leverans med Homebreeze.shop sker inom två (2) arbetsdagar efter beställning, om inte annat anges av Homebreeze.shop.

Att överskrida leveranstiden berättigar inte till ersättning.
Alla leveranser / artiklar erbjuds till PostNL eller motsvarande pakettjänst
Dessa levereras normalt inom två arbetsdagar i Nederländerna.
Leverans sker när produkten tas emot av (eller på uppdrag av) dig.

Äganderätten

Äganderätten till de levererade produkterna överförs endast om du har betalat allt du är skyldig Homebreeze.shop på grundval av något avtal. Produktens risk övergår inte till dig förrän vid leveransen.

Klagomål och ansvar

Om det har visats att produkterna inte uppfyller avtalet har Homebreeze.shop valet att ersätta produkterna i fråga genom att returnera dem med nya produkter eller att återbetala fakturapriset plus betalda fraktkostnader.

Returer accepteras inte om:

  • du har inte följt de föreskrivna bruksanvisningarna för artikeln.
  • artikeln är skadad.
  • eventuell förpackning av produkten är skadad.
  • artikeln passar inte din smak.

Återbetalning efter returfrakt

Av Homebreeze.shop beträffande redan mottagna betalningar kommer en återbetalning att göras inom sju (7) dagar efter

Garanti

Om inte annat uttryckligen överenskommits gäller de nederländska lagstadgade garantibestämmelserna

Beställningar / kommunikation

För missförstånd, stympningar, förseningar eller felaktig överföring av order och kommunikation till följd av användningen av Internet eller något annat kommunikationsmedel i trafiken mellan dig och Homebreeze.shop, eller mellan Homebreeze.shop och tredje part, i den mån det relaterar till förhållandet mellan dig och Homebreeze.shop, Homebreeze.shop är inte ansvarigt, såvida det inte är avsiktligt eller grov vårdslöshet från Homebreeze.shop.

Force majeure

I händelse av force majeure har Homebreeze.shop rätten att, efter eget val, avbryta verkställigheten av din beställning eller att upplösa avtalet utan rättsligt ingripande genom att meddela dig skriftligen och utan Homebreeze.shop är skyldig att betala ersättning. , såvida inte detta skulle vara oacceptabelt under givna omständigheter enligt normerna för rimlighet och rättvisa.

Med Force majeure menas alla brister som inte kan hänföras till Homebreeze.shop, eftersom det inte kan hänföras till dess fel och inte kan tillskrivas det genom lag eller rättslig handling.

Diverse

Om du skriftligen ger en adress till Homebreeze.shop har Homebreeze.shop rätt att skicka alla beställningar till den adressen, såvida du inte skriftligen meddelar Homebreeze.shop om en annan adress som dina beställningar ska skickas till.

När Homebreeze.shop tillåter avvikelser från dessa villkor, tyst eller på annat sätt, under en kort eller längre tid påverkar detta inte dess rätt att kräva omedelbar och strikt efterlevnad av dessa villkor.

Du kan aldrig göra någon rätt baserad på det faktum att Homebreeze.shop tillämpar dessa villkor smidigt.

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa Allmänna villkor eller något annat avtal med Homebreeze.shop skulle strida mot någon tillämplig rättslig bestämmelse upphör den relevanta bestämmelsen och kommer att ersättas av en som bestäms av Homebreeze.shop. nya lagligt tillåtna jämförbara bestämmelser.

Homebreeze.shop är auktoriserat att använda tredje part vid genomförandet av din order.

Skydd av personuppgifter

De uppgifter som krävs för att behandla din beställning lagras på vår säkra server och som en del av orderhanteringen kan de vidarebefordras till företag som är anslutna till oss eller företag som utför delar av våra tjänster. Naturligtvis kommer alla dina personuppgifter att behandlas strikt konfidentiellt och de lagliga reglerna för skydd av personuppgifter och integritet kommer att följas strikt av oss. Homebreeze.shop kommer inte att sälja din personliga information till tredje part.

Förutom de fall som beskrivs ovan kommer dina personuppgifter att användas för nyhetsbrev och egna reklamändamål. Om du inte uppskattar oönskad reklam från Homebreeze.shop (per post, telefon eller e-post) kan du när som helst avsluta prenumerationen och invända mot vidare användning av dina personuppgifter för kommersiella ändamål genom att skriva detta skriftligt (e-post) ) till Homebreeze.shop.